Trajectoria

Havent aprovat les oposicions de Tècnic Superior en Arquitectura i Enginyeria de l’Ajuntament de Barcelona, pren possessió el 24 de desembre de 1987 del seu càrrec com a CAP DE LA DIVISIÓ DE SERVEIS TÈCNICS DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ  (Districte X).

Des d’aquest lloc, realitza les funcions de:

-             Direcció de la Divisió de Serveis Tècnics del Districte, controlant, avaluant i prioritzant les accions del  seus equips de treball.

-             Col·laboració amb la Direcció Política del Districte en la definició d’objectius, programes i estratègies així com en la previsió pressupostària dels Fons d’inversió del Districte, de Manteniment i d’altres partides de suport .

-             Gestió de totes les matèries de la seva competència transferides al Districte.

-             Responsable de les actuacions de reforma, ampliació i manteniment dels edificis públics gestionats pel Districte .

En aquest càrrec, participa molt estretament a la nova organització del Districte així com a l’adequació d’aquest a les transferències i en el seu procés descentralitzador.

Participa com a responsable tècnic a la transformació urbanística del territori ( Districte X ), així com en l’objectiu olímpic al que estava assignat el Districte, col·laborant i coordinant la gestió entre les diferents empreses y organismes que intervingueren en els JOCS OLÍMPICS DE BARCELONA’92.

Organitza i presenta les primeres JORNADES D’URBANISME DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, dirigides a informar a la ciutat del repte olímpic i la transformació a la que es veuria immersa aquella part de la ciutat.

Intervé com a responsable tècnic  del territori en els següents plans i operacions:

. Vila Olímpica                                   

. Diagonal - Mar

. Equipaments Olímpics                            

. Diagonal- Poble Nou

. Recuperació de la Façana Marítima  

. Glories

. Cinturó Litoral                                            

. Via Trajana

. Modificació del PGM en el Poble Nou (mes tard 22@)